Kako pohraniti objekt Umjetnički, diplomski i specijalistički radovi?

Ako je završni rad studenta multimedija (npr. fotografija, film, audiozapis) tada se rad pohranjuje kao objekt Umjetnički završni i diplomski radovi.

U izborniku Pohranjivanje potrebno je odabrati Umjetnički završni i diplomski radovi. Unos se sastoji od 4 koraka.

Na koraku 1 Metapodaci unose se metapodaci o ocjenskom radu.

Na koraku 2 Datoteke unose se multimedijske datoteke koje mogu biti slikovni objekt, audioobjekt ili audiovizualni objekt. Unos se vrši odabirom gumba Dodaj novu datoteku. Postupak se ponavlja dok nisu unesene sve datoteke. Ako su studenti pohranili svoje multimedijske zapise zasebno kao objekt Slikovna građa, Audio građa ili Audiovizualna građa tada na koraku 2 mogu odabrati opciju Poveži s već postojećim objektima. Oba načina pohrane multimedijskih datoteka nastalih u sklopu ocjenskog rada su ispravne.

Na koraku 3 Prilozi može se unijeti PDF datoteka odabirom gumba Dodaj novi prilog. PDF rada u ovom slučaju će se prikazivati kao povezani objekti dok će multimedijski sadržaji biti primarni rad.

Na koraku 4 Prava pristupa definiraju se prava pristupa svim datotekama koje su pohranjene u repozitorij.

Korak 5 Pregled prikazuje se prikaz metapodataka i datoteka koje su pohranjene.

Svi radovi pohranjeni kao Umjetnički završni i diplomski radovi u pregledavanju prema vrsti rada prikaza će se u kategoriji Ocjenski rad (Umjetnički rad).