Kako pohraniti novu/ažuriranu verziju Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP) u repozitorij?

Ako korisnik treba pohraniti novu verziju postojećeg PUP-a u repozitorij treba se javiti uredniku repozitorija. Urednik repozitorija pohranjuje novu verziju PUP u već postojeći objekt (PUP) kao dodatnu datoteku. PUP koji je već pohranjen u repozitorij ne zamjenjuje se novom verzijom i ne pohranjuje se kao novi objekt već se na postojeći objekt (PUP) dodaje nova datoteka. Upute za pohranu Plana upravljanja istraživačkim podacima.