Kako postaviti logo pravne osobe u repozitorij?

Odabrati opciju Postavke repozitorija i potom ispod natpisa Logo ustanove, kliknuti na Browse te odabrati logo sa svog računala. Za spremanje promjene, na dnu stranice odabrati Spremi.