Zašto se iz ISVU ne preuzimaju ispravni studijski programi?

Podaci o studijskom programu u ISVU sustavu nisu usklađeni s Upisnikom MZOS-a. Šifra je vidljiva ISVU koordinatorima u modulu Studiji i studenti, prozor Elementi strukture studija, okvir Podaci iz upisnika studijskih programa i mora biti u skladu sa šifrom iz Upisnika MZOS-a.