Kako dodijeliti ulogu i ovlasti drugom korisniku?

Za dodjeljivanje uloga i ovlasti potrebno je prijaviti se u repozitorij sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, a nakon toga u popisu poveznica na lijevoj strani sučelja odabrati opciju Korisnici te uz ime i prezime željenog korisnika odabrati opciju Pogledaj. Na vrhu profila osobe odabrati opciju Roles te označiti željenu ulogu. Na kraju obavezno odabrati Spremi.

Na popisu Korisnici nalaze se sve osobe koje su se barem jednom prijavile u repozitorij.