Kako timu Dabra prijaviti uočene nedostatke ili greške u radu repozitorija?

Molimo da prijavljujete uočene greške na e-mail dabar@srce.hr te da u sadržaju poruke navedete čim više detalja:
- opis greške
- poruku o grešci ako je takva poruka prikazana korisniku ili sliku ekrana (screenshot)
- naziv repozitorija
- korisničku oznaku korisnika koji je uočio grešku
- točno vrijeme kada je greška uočena
- kontekst u kojem se greška pojavila (točan URL, akcija koja je prethodila grešci)
- informaciju o tome možete li reproducirati grešku ili se pojavila jednokratno.