prilog
Karta ekspozicije i nagiba padina

Đukan, Pavo