prilog
Namjenska pedološka karta Konavala

Đukan, Pavo