Izlaganje na skupu
Kakvoća mora za kupanje na području Opatije od 2001. do 2016.
Na: 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve. Osijek, Hrvatska, 2017. urn:nbn:hr:184:978120


Citirajte ovaj rad

Vukić Lušić, D., Cenov, A., Glad, M., Bulog, A. i Lušić, D. Kakvoća mora za kupanje na području Opatije od 2001. do 2016. [PowerPoint prezentacija]. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:978120

Vukić Lušić, Darija, et al. "Kakvoća mora za kupanje na području Opatije od 2001. do 2016.." 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve, 09.03.2017.-10.03.2017., Osijek, Hrvatska. Prezentacija. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:978120

Vukić Lušić, Darija, Arijana Cenov, Marin Glad, Aleksandar Bulog i Dražen Lušić. "Kakvoća mora za kupanje na području Opatije od 2001. do 2016.." Prezentacija sa skupa 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve, Osijek, Hrvatska, 09.03.2017.-10.03.2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:978120

Vukić Lušić, D., et al. 'Kakvoća mora za kupanje na području Opatije od 2001. do 2016.' [Prezentacija], 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve. 09.03.2017.-10.03.2017. Preuzeto s: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:978120

Vukić Lušić D, Cenov A, Glad M, Bulog A, Lušić D. Kakvoća mora za kupanje na području Opatije od 2001. do 2016.. [Prezentacija] [pristupljeno 25.07.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:978120

D. Vukić Lušić, A. Cenov, M. Glad, A. Bulog i D. Lušić, "Kakvoća mora za kupanje na području Opatije od 2001. do 2016.", prezentirano na: 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve, Osijek, 09.03.2017.-10.03.2017. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:978120