Repozitoriji spremni za samoarhiviranje i objavljene upute "Kako pohraniti svoj rad u repozitorij?"

Krajem srpnja na repozitorijima u sustavu Dabar implementirana je podrška za samoarhiviranje radova, a od kolovoza do listopada intenzivno se radilo na unaprjeđivanju procesa, obrasca za unos radova te izradi uputa za samoarhiviranje.

Na testnom repozitoriju proces samoarhiviranja isprobali su članovi Radne skupine za ocjenske radove, Radne skupine za edukaciju i podršku, urednice Digitalnog repozitorija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te desetoro studenata. U produkcijskom repozitoriju samoarhiviranje je aktivno počeo koristiti Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon razmatranja dojmova i komentara osoba koje su isprobale ovaj način unosa, zaključeno je da je proces uspješno implementiran i da su repozitoriji spremni za aktivaciju samoarhiviranja.

Kako bi samoarhiviranje bilo što lakše, Radna skupina za edukaciju i podršku sastavila je i objavila na stranicama Dabra dokument "Kako pohraniti svoj rad u repozitorij?" Ovaj dokument namijenjen je studentima koji će pohranjivati svoj završni ili diplomski rad u repozitorij te detaljno opisuje čitav proces samoarhiviranja od prijave u repozitorij do pohranjivanja cjelovitog objekta.

Pozivamo odgovorne osobe digitalnih repozitorija u Dabru da razmotre mogućnost samoarhiviranja na svojoj ustanovi te da krenu i na taj način objavljivati radove. Aktivacija mogućnosti samoarhiviranja može se zatražiti mailom na adresu dabar@srce.hr, a detaljnije se informacije nalaze na stranicama Dabra.