Poziv za prijavu rada na konferenciji Digital art history – methods, practices, epistemologies

Srce, kao suorganizator, poziva sve zainteresirane da prijave rad na konferenciji „Digital art history – methods, practices, epistemologies“ do 15. lipnja 2018.

Konferencija će se održati u Srcu, od 12. do 14. studenog 2018. godine u suorganizaciji Instituta za povijest umjetnostiDARIAH-HR i Sveučilišnog računskog centra (Srce).
Konferencija je namijenjena istraživačima i stručnjacima koji se bave transdisciplinarnim istraživačkim inicijativama te koji su zainteresirani za razmatranje novih metodoloških, analitičkih i teoretskih saznanja iz područja digitalne povijesti umjetnosti.

Više detalja o pozivu pogledajte u dokumentu „Call for papers Digital art history – methods, practices, epistemologies“.