Implementirana je funkcionalnost središnjeg pretraživanja svih repozitorija u Dabru

U nacionalnoj infrastrukturi za repozitorije i arhive Dabar, trenutno je uspostavljeno više od 140 repozitorija na mrežnim domenama ustanova. Većinom je riječ o institucijskim repozitorijima u koje ustanove pohranjuju rezultate rada svojih djelatnika i studenata, a postoje i tzv. zbirni repozitoriji poput Nacionalnog repozitorija završnih radova (ZIR) i Nacionalnog repozitorija disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR), te repozitoriji četiriju sveučilišta (Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Splitu) koji prikazuju sadržaje institucijskih repozitorija svojih sastavnica.

Implementacijom središnjeg pretraživanja i pregledavanja sadržaja svih repozitorija korisnici na jednom mjestu mogu pretraživati sve digitalne objekte pohranjene u bilo kojem repozitoriju u Dabru te preuzeti datoteke objekata iz izvornog repozitorija. Time se povećava vidljivost sadržaja repozitorija i korisnicima olakšava uvid u produkciju ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Ujedno se olakšava drugim sustavima automatizirano preuzimanje metapodataka jer se sada kroz jedinstveno OAI-PMH sučelje mogu preuzeti metapodaci svih objekata u Dabru. Zbog dodavanja funkcionalnosti pretraživanja svih repozitorija na stranicama Dabra očekuje se značajnija promjena strukture posjetitelja pa je prilagođen i izbornik kako bi se krajnjim korisnicima olakšalo snalaženje na stranicama.

Također, definirane su politike repozitorija koje korisnicima repozitorija jasno objašnjavaju uvjete korištenja i pohrane sadržaja. Politike je, kao i funkcionalnost središnjeg pretraživanja, definirao Koordinacijski odbor Dabra (KO Dabra; pregled zapisnika: zapisnik 9.12.2020.zapisnik 13.1.2021.). U podnožje stranica svih repozitorija dodana je poveznica na politike repozitorija od kojih su trenutno donesene i objavljene politika podatka, metapodataka, sadržaja i pohrane, a u izradi su još i politika očuvanja te politika privatnosti. Politike repozitorija KO Dabra donio je temeljem optimalnih preporuka OpenDOAR-a, politika koje imaju repozitoriji Instituta Ruđer Bošković (FULIR) i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (DARHIV) te politika generiranih pomoću alata RePol (Repository Policy Generator) koji je nastao u sklopu projekta NI4OS-Europe.