Objavljene upute za registraciju v4 sučelja u OpenAIRE-u

Webinar Registracija v4 sučelja u OpenAIRE-u za urednike repozitorija u sustavu Dabar u organizaciji Srca, Instituta Ruđer Bošković i Sveučilišne knjižnice u Splitu održan je 4. srpnja 2022 te je okupio 26 polaznika. Tijekom webinara prikazan je postupak registracije v4 sučelja koje je usklađeno sa smjernicama "OpenAIRE Guidelines for institutional and thematic Repository Managers v4" . Webinar je bio namijenjen urednicima čiji su repozitoriji registrirani u OpenAIRE-u gdje su za vrijeme trajanja webinara mogli uz vodstvo predavačice registrirati v4 sučelje svojih repozitorija u OpenAIRE-u. Postupak registracije nove verzije sučelja mogli su napraviti isključivo urednici čiji su repozitoriji registrirani u OpenAIRE-u.

Webinar je bio povod za izradu i objavu upute za urednike repozitorija čiji su repozitoriji registrirani u OpenAIRE-u kako bi što jednostavnije odradili registraciju v4 sučelja u OpenAIRE-u. Ukoliko repozitorij nije registriran registraciju v4 sučelja nije moguće napraviti. Upute su dostupne na mrežnim stranicama Dabra u odjeljku Kako registrirati v4 sučelje u OpenAIRE-u?.

Molimo urednike repozitorija da odrade registraciju v4 sučelja sukladno objavljenim uputama.