Greške i prijedlozi

Kako timu Dabra prijaviti uočene nedostatke ili greške u radu repozitorija?

Molimo da prijavljujete uočene greške na e-mail dabar@srce.hr te da u sadržaju poruke navedete čim više detalja:
- opis greške
- poruku o grešci ako je takva poruka prikazana korisniku ili sliku ekrana (screenshot)
- naziv repozitorija
- korisničku oznaku korisnika koji je uočio grešku
- točno vrijeme kada je greška uočena
- kontekst u kojem se greška pojavila (točan URL, akcija koja je prethodila grešci)
- informaciju o tome možete li reproducirati grešku ili se pojavila jednokratno.

Kako predložiti implementaciju nove funkcionalnosti ili kreiranje nove vrste objekta u sustavu Dabar?

Molimo da nam svoje prijedloge javite na e-mail dabar@srce.hr te da u sadržaju poruke navedete:
- opis nove funkcionalnosti
- potreba/potrebe koje se rješavaju implementacijom nove funkcionalnosti
- tko će imati koristi od nove funkcionalnosti (svi repozitoriji, neki specifičan repozitorij...)
- primjer (URL, screenshot) predložene funkcionalnosti u nekom drugom repozitoriju ako je takva funkcionalnost negdje dostupna
- rok u kojem mislite da je potrebno implementirati novu funkcionalnost
- informaciju možete li Vi ili Vaša ustanova sudjelovati u detaljnijem specificiranju, realizaciji i održavanju nove funkcionalnosti.

Subscribe to RSS - Greške i prijedlozi