Što ako vlasnik repozitorija želi pohranjivati objekte koje Dabar ne podržava?

Ako vlasnik repozitorija želi pohraniti građu (digitalne objekte) koja ne odgovara niti jednoj od ponuđenih vrsta objekata u Dabru, može se obratiti na adresu dabar@srce.hr s prijedlogom za kreiranje nove vrste objekta u sustavu. Kako poslati prijedlog za novu vrstu objekata u repozitoriju pročitajte u kategoriji Greške i prijedlozi.