Dabar u produkcijskom radu

Srce je 17. kolovoza i službeno pustilo u produkcijski rad sustav Dabar - Digitalni akademski arhivi i repozitoriji. Svaka ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti sada može zatražiti uspostavu institucijskog ili tematskog digitalnog repozitorija putem obrasca za prijavu.

Kao prva dostupna funkcionalnost u Dabru kroz intenzivnu suradnju Srca i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK) razvijena je podrška za pohranu završnih i diplomskih radova studenata visokih učilišta. Aktivno se razvija podrška i za druge vrste digitalnih objekata od kojih će kao prva sljedeća, opet u suradnji s NSK, biti implementirana podrška za pohranu doktorskih disertacija (u planu do studenog 2015). Naglašavamo, da pohranom završnih i diplomskih radova u institucijski repozitorij u Dabru ustanove (sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole) konačno mogu ispuniti obvezu propisanu Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 83., stavak 11. koji nalaže trajnu objavu tih radova na odgovarajućim javnim internetskim stranicama, uključujući "internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice" koja će također biti uspostavljena u okviru Dabra tijekom rujna 2015. Detaljnije upute i podršku vezano uz pohranu završnih i diplomskih radova, te doktorskih disertacija uskoro će uputiti i osigurati NSK.

Kako bi unos bio efikasniji i metapodaci točniji, za ustanove koje se odluče svoje digitalne institucijske repozitorije uspostaviti u Dabru, za pohranu završnih i diplomskih radova omogućena je uporaba podataka direktno iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), Upisnika studijskih programa MZOS-a i AAI@EduHr infrastrukture.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane za novosti o Dabru da se pretplate na mailing-listu Dabra na adresi: https://list.srce.hr/mailman3/postorius/lists/dabar-l.srce.hr/.