Pohrana disertacija i znanstvenih magistarskih radova uključena u svim repozitorijima

Nakon što je 8. prosinca 2015. godine repozitorijima Filozofskog fakulteta u Osijeku, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku te Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu uključena podrška za pohranu novih digitalnih objekata, doktorskih disertacija i znanstvenih magistarskih radova, 9. veljače 2016. godine podrška za pohranu disertacija i znanstvenih magistarskih radova uključena je u svim repozitorijima u Dabru.

Disertacije pohranjene u repozitorij svake ustanove prikazivat će se kroz Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova.