30 tisuća objekata u repozitorijima u Dabru

Broj digitalnih objekata pohranjenih u Dabru dosegnuo je 30 000! Ova brojka uključuje pohranjene ocjenske radove (završne, diplomske i specijalističke radove te doktorske disertacije i znanstvene magistarske radove), njihove priloge te nove digitalne objekte - radove objavljene u časopisu.

Ustanove su s unosom radova objavljenih u časopisu krenule nakon radionice održane u Srcu te je do danas pohranjeno njih 95 (od kojih je 94 u otvorenom pristupu), a sa po 25 unešenih radova prednjače:

Struktura objekata u Dabru